Peter de Roode - Advies & Consultancy | Organisatie advies en management trainingen 
Ik wil me graag abonneren op de nieuwsbrief van Peter de Roode

Welkom bij De Roode Advies & Consultancy


Blog


2019-05-01 Boekrecensie 21 Lessen voor de 21e eeuw – Yuval Noah Harari

Voor deze 3e bestseller van de Israëlische auteur moet je even gaan zitten, maar dan krijg je wel een fascinerend beeld van de wereld en haar toekomst voorgeschoteld. Nee, het is geen managementboek. En het is ook helemaal niet relevant of je het altijd eens bent met de auteur. Hij is weliswaar historicus maar betreedt met het grootste gemak andere vakdisciplines en weet met zijn enorme kennis en adembenemend betoog te houden waar voor- en tegenstanders het nog lang over zullen hebben. Grote thema’s als liberalisme, religie, nationalisme, immigratie en Artificial Intelligence (AI) worden met het grootste gemak met elkaar verbonden.

Je zou dit boek alleen al moeten aanschaffen voor de vele prachtige en originele quotes (“A
ls soort prefereert de mens macht boven waarheid. We besteden veel meer tijd om de wereld te beheersen dan om die te doorgronden.”) die erin vermeld staan.
Harari stelt dat nationalisme, religie en cultuur de mensheid verdelen in kampen waardoor mensen vijandig tegenover elkaar komen te staan waardoor wereldwijde samenwerking heel moeilijk wordt. Na de val van het fascisme en het communisme, stelt hij, raakt nu het liberalisme in de knel. Mensen denken niet in cijfers maar in verhalen. Het liberale verhaal is een verheerlijking van de menselijke vrijheid. Maar na 2008 zijn steeds meer mensen teleurgesteld in het liberale verhaal. Volgens Harari is  er geen alternatief voor het liberale verhaal. Zijn opvatting over de wereldpolitiek is interessant. Hij betoogt dat sprake is van globalisering maar dat elk land zelf weer groot en machtig wil zijn zoals de VS, de UK en Rusland. Het liberalisme heeft volgens de auteur geen antwoorden op de grote problemen zoals ontwrichting van het milieu en technologische ontwrichting. Harari vraagt zich af of het liberalisme zich opnieuw kan uitvinden.
Hij heeft het veel over religie. Als homo stoort het hem zichtbaar al die religieuze opvattingen over homo’s.  Geloof vergelijkt hij met nepnieuws. Een gedurfde uitspraak die hij uitgebreid toelicht. De gelovigen zijn nog steeds in de meerderheid. Maar hoe relevant zijn religies? Dat lijkt een retorische vraag gelet op de volgende uitspraak: “De overwinning van de wetenschap is zo groot dat ons hele idee van religie erdoor is veranderd. Wetenschappers worden steeds beter, maar dat geldt niet voor priesters”.
Hij censureert zichzelf dus niet en geeft openlijk zijn mening. Bijvoorbeeld over het Jodendom. Dat doet hij in combinatie met het onderwerp ‘nationalisme’. Met nationalisme is niets mis, zo stelt hij. Het gaat pas mis als bepaalde landen zich superieur achten boven andere landen. Het probleem begint als vaderlandsliefde omslaat in chauvinistisch ultranationalisme. Harari verwerpt het nationalisme van de Britten. Ze vergeten bij de Brexit dat er ook iets is als ‘veiligheid’ (ipv als immigratie). Volken denken vaak dat ze het belangrijkste land ter wereld zijn en daar komt de link met het Jodendom. Ook de Joden denken dat ze het belangrijkste volk ter wereld zijn. Harari helpt ze uit de droom. Ja, het is waar dat zonder het Jodendom het Christendom er niet zou zijn geweest, maar zo stelt hij retorisch: Is daarom Freud’s moeder ook van belang?
De auteur is onder de indruk van de ontwikkelingen in de schaakwereld en noemt die wereld als een voorbeeld waar we naar zouden kunnen kijken als optie voor de lange termijn. Hij bespreekt de schaakcomputer Alpha Zero die niets van mensen heeft geleerd maar toch tot zeer goede schaakprestaties kwam. Onwetendheid werd omgezet in creatief meesterschap in vier uur. Dit programma van Google kwam met nieuwe algoritmen waar de menselijke invloed zeer beperkt was.
We luisterden aanvankelijk naar God, daarna naar onszelf en in de toekomst misschien naar algoritmen. Hetgeen op gespannen voet staat met individuele vrijheid. Wat voor leven is dat als algoritmen ons leven bepalen? Wie de data heeft, heeft de toekomst. Data zijn vandaag de dag belangrijker dan land in de 21e eeuw, aldus Harari. Mensen zijn veel op facebook bezig met hun virtuele vrienden. Maar wat mensen misschien wel meer nodig hebben zijn de middelen om zich verbonden te voelen met hun eigen ervaringen.  Een fraaie quote in dit verband: “Je kunt geen gelukkig leven leiden, als je het contact verliest met je eigen lichaam”.
Als een goede cabaretier weet hij een naadloze verbinding te maken tussen diverse grote onderwerpen. Wat heeft nationalisme te maken met het milieuvraagstuk?, zo stelt hij de lezer de vraag. Gelukkig krijgen we ook het antwoord: Er is geen nationalistisch antwoord op de mondiale opwarming van de aarde. We zullen over de landgrenzen dit vraagstuk moeten oplossen.
Ook op het gebied van ‘immigratie’ heeft de historicus het nodige te melden. Hij laat zien wat de vraagstukken zijn en welke discussies die kunnen oproepen. Aan de hand van een fraai gedachte experiment (Koudië en Warmland) illustreert hij de problemen en wordt het duidelijk dat de vraagstukken zeer complex zijn en niet vanuit één perspectief beantwoord kunnen worden. Als de immigratie in Europa mislukt heeft dat enorme consequenties voor de liberale waarden, zo concludeert Harari.
Een fraai boek dat ongetwijfeld veel discussie oproept.
Eerdere posts

2019-05-01 Boekrecensie 21 Lessen voor de 21e eeuw – Yuval Noah Harari
2019-01-30 Feitenkennis
2018-12-31 Het verhaal van je leven (boekrecensie)
2018-11-02 Talent versus volharding
2018-05-18 Reflecties bij een Action Learning leergang
2018-01-27 Prochaska en fasen van gedragsverandering
2017-10-04 Joseph Campbell
2017-09-10 Alleen voor vrouwen: de weg van de heldin
2017-05-07 Veranderen als denkhouding en de invloed van de Stoïcijnen
2017-02-13 Eigenaarschap en de reis van de held


 
Sterkte zwakte analyse van de Onder- en Bovenstroom: over het nemen van verantwoordelijkheid

Na ruim twee jaar met collega adviseur Rob van Es gewerkt te hebben aan dit product ‘Je verantwoordelijkheid nemen’, is het dan zover: de eerste sterkte zwakte analyse die zowel de rationele Bovenstroom in kaart brengt maar ook de emotionele Onderstroom.   

 

Wat kunt u met dit product? Dit onderzoek maakt het mogelijk de volgende verbeteringen van de organisatie te realiseren:


1.De kwaliteit van interne en externe communicatie versterken.
2.De wendbaarheid van handelen van individuen en teams verhogen.
3.Het innovatievermogen verhogen. 
4.Door draagvlak te creëren de gewenste veranderingen ook te realiseren.

Voor meer informatie klik hier voor onze folder: De Lerende Organisatie

Veel organisaties gebruiken de metafoor van De Lerende Organisatie om duidelijk te maken dat ze lerend te toekomst in willen gaan. Toch rijzen er bij het gebruik van deze metafoor veel vragen, zoals: Maar hoe lerend zijn we dan nu? En: Hoe weten we of we vorderingen maken? Of: Hoe voorkomen we dat we dezelfde fouten maken?
Om die reden heb ik samen met collega organisatieadviseur Rob van Es een vragenlijst ontwikkeld die ondersteunend kan zijn wanneer u overweegt om van uw organisatie een lerende organisatie te maken.
Het betreft een online vragenlijst die anoniem wordt ingevuld, waarvan elke medewerker zijn eigen profiel krijgt en u als opdrachtgever de gemiddelde score van het betreffende team, afdeling of business unit. Aan de hand van de resultaten die wij opstellen, kunnen wij u verder adviseren welke stappen gezet kunnen worden. 

 Interventies voor professionalisering

In menig team is er voldoende inhoudelijke kennis over de business maar schieten de vaardigheden tekort om de samenwerking tussen professionals te bevorderen.
in dit professionaliseringstraject dat uit zes aparte dagdelen bestaat, leren wij de begeleider van uw team ‘het team het zelf te laten doen’. Dat is niet alleen de kunst van het vragen stellen, maar ook van het confronteren en inzicht hebben in eigen en andermans dominante overtuigingen en hoe die bewust te maken.
De begeleider van het team leert met name: relaties op te bouwen, contact te maken, met de groep in gesprek gaan en passende acties op te stellen en die te evalueren.
De belangrijkste opbrengst van deze leergang is dat de persoonlijke doelen hand in hand gaan met de opgestelde organisatiedoelen.

Klik hier voor de folder: 
Voor meer informatie: neem contact op via info@pderoode.com © 2019 pderoode.com