Artikelen

Teams ontwikkelen met behulp van werkvormen?

Hoe kunnen we de verantwoordelijkheid voor resultaten bij onze medewerkers vergroten? Deze vraag leeft bij veel organisaties. Hiërarchische aansturing in combinatie met bureaucratische regelgeving voldoen blijkbaar niet meer in deze tijd van vele veranderingen. Als oplossing lijken veel organisaties ervoor te kiezen het werken in autonome teams te stimuleren.

Teams ontwikkelen met behulp van werkvormen?

Hoe kunnen we de verantwoordelijkheid voor resultaten bij onze medewerkers vergroten? Deze vraag leeft bij veel organisaties. Hiërarchische aansturing in combinatie met bureaucratische regelgeving voldoen blijkbaar niet meer in deze tijd van vele veranderingen. Als oplossing lijken veel organisaties ervoor te kiezen het werken in autonome teams te stimuleren.

Leren met de U-theorie
Hoe een uitdagend leerklimaat realiseren m.b.v. de U-theorie?

Lees het volledige artikel (pdf-document)

Stimuleren van Leren
Hoe kan HR het middenkader ondersteunen om lerend vermogen te stimuleren?

Lees het volledige artikel (pdf-document)

Talentontwikkeling: investering in de toekomst?
Welke overwegingen een organisatie dient te maken om talenten van hun mensen te kunnen ontwikkelen, wordt in dit artikel besproken.

Lees het volledige artikel (pdf-document)

Betekenis van dialoog voor samenwerken
Hoe kunnen organisaties de samenwerking binnen teams verbeteren? In dit artikel geef ik drie stappen die team kunnen helpen om hun samenwerking te bevorderen.

Lees het volledige artikel (pdf-document)

Geen tijd voor vernieuwing?
Hoe kunnen teams komen tot effectvolle vernieuwing als de teamleden onzeker zijn, een hoge werkdruk ervaren, elkaar niet of nauwelijks aanspreken en zich verschuilen achter (gelegitimeerde) alibi‘s? In Opleiding & Ontwikkeling (april 2007) beschrijf ik mijn ervaringen van een veranderaanpak bij een onderwijsteam.
Lees het volledige artikel (pdf-document)

Nieuwe vormen van leiderschap: ‘match of mismatch’?
In dit artikel wordt ingegaan op de vraag of de nieuwe vormen van Leiderschap matchen of mismatchen met de huidige eisen die organisaties stellen.
Vervolgens wordt gekeken wat organisaties zouden kunnen doen om de afstemming tussen leiderschap en organisatieresultaten verder te optimaliseren. Lees het volledige artikel (pdf-document)

Uitleggen en opleggen helpt niet
Het artikel is verschenen in het blad Profiel van mei 2006. Daarin wordt de veranderaanpak van Meegaan of dwarsliggen beschreven, die onderwijsteams kunnen benutten bij het doorvoeren van onderwijsvernieuwingen. In dit artikel worden enkele handvatten gegeven. lees artikel

Onderwijs en ICT, twintig jaar na de eerste XT
ICT is vaak nog te veel T en nog te weinig C. Wanneer organisaties toe zijn om de C van Communicatie vorm en inhoud te geven is het volgend artikel voor u interessant. lees artikel

Managementmodellen: vier vragen voor een verdere effectuering
In dit artikel ga ik in op de voor- en nadelen van het gebruik van managementmodellen. Ik zoom daarbij vooral in op het INK model en kom tot vier vragen die voor verdere effectuering kunnen zorgen bij het gebruik van managementmodellen. lees artikel

Kennismanagement: Lees eerst de bijsluiter
Om het hoofd te kunnen bieden aan de grote concurrentiedruk als gevolg van dynamische marktontwikkelingen, gaan organisaties actief hun kennis managen. Toch blijken er nogal wat haken en ogen verbonden bij het klakkeloos invoeren van een kennismanagementsysteem in de organisatie. Zo produceert weten zelden besluiten en ook: wie weet is verantwoordelijk. lees artikel

Over organisatieculturen en persoonlijke verandering
In dit artikel wordt ingegaan op het belang voor organisaties van cultuur. Uitgangspunt is het werk van de auteur Robert Quinn die daar voor de praktijk bruikbare ideeen heeft ontwikkeld. Met name zijn ‘Concurrerend Waardenmodel’ spreekt managers erg aan. lees artikel