Positieve organisaties en tweetaligheid

Er is een toenemende trend binnen organisaties om veranderingen van onderaf te stimuleren en mensen vanuit persoonlijke groei waarde te...

Over de Why en betekenis

Het valt me op dat in de organisaties waar ik werkzaamheden voor verricht, de WHY-vraag een belangrijke rol speelt. Die...

Democratie, inspraak en de metafoor van de koekjesfabriek

Op mijn zestiende had ik een vakantiebaantje bij een honden- en kattenfabriek. Ik zou vier weken gaan werken om zo...

Jobcrafting: naar een betere baan zonder weg te gaan

Door de vele reorganisaties en veranderingen sluiten veel  functie-inhouden niet goed meer aan op wat mensen zelf leuk vinden. Een...

Morele verontwaardiging

We zijn de afgelopen weken zeer verontwaardigd. Moreel verontwaardigd wel te verstaan. Kwesties over goed en fout gaan ons aan het hart...

Leren en presteren

Leidinggevenden willen graag dat hun medewerkers presteren. Maar op de vraag of ze ook willen dat hun medewerkers ook graag leren, ben...

Arthur Gotlieb, de NZA en de rol van HRM

Een van de meest spraakmakende zaken van dit jaar in managementland was de zelfmoord van ambtenaar Arthur Gotlieb, werkzaam bij...

Het braafste jongetje van de klas en single loop learning

Elke schoolklas kent wel ‘een braafste jongetje van de klas’. Een kind dat nooit regels overtreedt of grenzen overschrijdt. Een...

In dialoog treden

Voor organisaties is het individuele leren niet relevant, stelde Peter Senge in zijn boek ‘De Vijfde Discipline’. “Individuen kunnen de hele...

Faciliteren van intrinsieke motivatie

Stel dat u als leidinggevende van uw bestaande team van tien mensen er zes moet kiezen waarmee u verder wilt....

1 2 3 4 5 6