De Comfort transitie

In dit boek dat ik samen met Elmas Duduk schreef, helpen wij organisaties om medewerkers hun comfortzone te verlaten. Die plek is enerzijds een beschutte en vaak veilige plek maar ook de basis om routines af te draaien en niet scherp te zijn en vooral te herhalen.

Maar als mensen blijven doen wat ze altijd deden, worden zij op den duur irrelevant. Werken vanuit je comfortzone is daar een van de grootste oorzaken van. De veilige bubbel waarin iedereen doet wat hij altijd al doet, kent enerzijds het gemak van structuur en zekerheid. Maar anderzijds worden organisaties gezapig, neemt het adaptief vermogen af en gaan professionals onderpresteren. En met die houding van ‘het zal mijn tijd wel duren’ red je het in deze VUCA-wereld niet meer. Er is dus werk aan de winkel! Hoe maak je mensen ervan bewust dat ze te lang in hun comfortzone zitten en welke effecten dat heeft op de organisatie? En belangrijker nog: Hoe haal je ze eruit?
Voor meer informatie zie de website: www.comforttransitie.nl

Leidinggeven kun je zelf!

Wat weerhoudt je ervan om de ontwikkeling van je team zelf ter hand te nemen en die niet langer uit te besteden aan externen? Te druk? Angst voor het onbekende? Weet je niet wat of hoe je het moet doen? Met Leidinggeven kun je zelf! leer je de vaardigheden ontwikkelen om zelf de samenwerking in je team te bevorderen.

Aan de hand van essentiële inzichten op het gebied van samenwerken, leren en faciliteren biedt Leidinggeven kun je zelf! je concrete acties aan waarmee je zelf de effectiviteit en synergie in je team vergroot. Dit boek laat daarbij zien dat rationele vaardigheden (zoals: definiëren van het probleem, plannen en implementeren van projecten) het best versterkt kunnen worden door sociaal-emotionele vaardigheden (zoals: openstaan voor nieuwe inzichten, betekenis geven, de kunst van het vragen stellen, in dialoog gaan, elkaar feedback geven en aanspreken).

Werkvormen voor managers

Met behulp van de werkvormen in dit boek kunt u deze leerprocessen zelf organiseren:

  • De werkvormen sluiten aan bij concrete vragen op de werkvloer, zoals risico’s analyseren, teamdoelen opstellen, strategisch innoveren, de klantgerichtheid verbeteren, het opstellen van scenario’s of het ontwikkelen van een teamstrategie.
  • Naast de rationele thema’s, de zogeheten bovenstroomactiviteiten, komt ook de onderstroom aan bod waarbij het gaat om het intuïtieve, het irrationele en het onbewuste. Denk aan effectief omgaan met ongeschreven regels of vertrouwen bespreekbaar maken.
  • Tot slot komen werkvormen aan de orde die de verbinding leggen tussen de bovenstroom en de onderstroom. Hierbij gaat het om onderwerpen als: balanceren tussen vakmanschap en resultaatgerichtheid en hanteren van onzekerheid.

Door leerprocessen te ontwikkelen op de werkvloer is leren en ontwikkelen niet langer het alleenrecht van externe deskundigen.