Joseph Campbell

Ooit gehoord van de naam Joseph Campbell? Tot een paar jaar geleden wist ik niet wie dat was. Campbell was professor in de mythologie en is bekend geworden met zijn boek ‘The hero with a thousand faces’ dat inmiddels een bestseller is. Campbell beschrijft dat in alle mythen van de wereld dezelfde patronen terug te zien zijn. Patronen die zowel in landen als in maatschappijen zijn waar te nemen als ook bij individuen. Het belangrijkste inzicht dat Campbell ons heeft mee gegeven is dat we allemaal een reis (moeten) maken om uit onze comfortzone te stappen en het avontuur tegemoet moeten treden. Het zijn de helden die dat doen en alles achter zich laten. Wanneer zij hun grootste angst overwinnen keren zij terug met hun schat. Wie dat vertaalt naar organisaties ziet direct de link: hoe verleidt je mensen uit die comfortzone te komen en de reis te maken die voor hen een nieuwe ontwikkeling kan betekenen en de organisatie verder kan helpen? Campbell is inmiddels geruime tijd overleden (†1987) maar de invloed van zijn werk is bijzonder groot. Veel literatuur die ik heb bestudeerd verwijst naar Campbell en ook de filmwereld heeft scripts gebaseerd op de reis van de held, zoals The Lion KingStarwars en The Matrix. Voor het maken van een geslaagde reis zijn er verschillende rollen (archetypen) die de reiziger tijdens zijn reis kan innemen. In totaal zijn er 12 archetypen die onder invloed van Jung zijn ontwikkeld. Beide heren, Campbell en Jung, hebben elkaar ooit ontmoet.  Aan de hand van een gevalideerde vragenlijst kunnen we inmiddels meten waar iemands voorkeuren zit en waar mogelijke afbreukrisico’s zitten bij het maken van de reis. Campbell is daar heel duidelijk in: niet iedereen is een held. Sommige mensen beginnen niet eens aan de reis, anderen bereiden hem slecht voor en weer anderen keren halverwege de reis terug en roepen dat het allemaal niks is of wordt. Het zijn de anti-helden. Elke organisatie kent ze. Elke organisatie ziet zich geplaatst voor de vraag hoe zij zichzelf kan blijven aanpassen aan de nieuwe eisen van de omgeving. Een reis maken dus. Daarnaast heeft ze de taak om haar medewerkers ook die reis te laten maken. 

Peter de Roode